Įkelk savo CV
Grįžti atgal

Lietuvos demografijos forumas

Renginiai 2018 Birželio 21 d., 9-17 val. VU bibliotekos MKIC, Saulėtekio al. 5, Vilnius

Ar Lietuvos darbo rinka yra pasirengusi priimti grįžtančius? Kas lemia požiūrį į gyvenimą Lietuvoje ir užsienyje? O ką galima ar būtina padaryti, kad grįžti būtų lengviau? Kokia turėtų būti šalies žmogiškųjų išteklių pritraukimo politika? – #dalyvauk Lietuvos demografijos forume birželio 21 dieną ir pasidalink savo idėjomis.
Renginio programa: https://bit.ly/2t4v2eQ
Registracija: https://bit.ly/2MisUsy

Šis renginys skirtas pratęsti diskusijas su visuomene, kaip geriausiai spręsti Lietuvos demografijos problemas. Prie plano kūrimo naujais pasiūlymais arba jau esančių idėjų papildymais kviečiami prisidėti visi piliečiai, nevyriausybinės organizacijos, mokslo bei verslo atstovai.
Preliminarų Demografijos, migracijos ir integracijos 2018-2030 metų strategijos įgyvendinimo planą parengė valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos. Savo idėjas piliečiai galėjo išreikšti 2018 m. balandžio 5 d. – gegužės 24 d. viešojoje konsultacijoje užpildydami anketą E.pilietis portale: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/demografija. Jos rezultatus paskelbsime artėjant renginiui.
Siekiant sužinoti piliečių nuomonę demografijos klausimais, gegužės mėn. vyko fokus grupės, kurių metu visuomenės atstovai buvo kviečiami pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis emigracijos, vyresnio amžiaus asmenų integracijos bei šeimos sąlygų Lietuvoje gerinimo temomis.

Susipažinti su LR Seimo priimta demografijos strategija galite čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ebada1c0285b11e883caab1e5c7c4854

Susipažinti su rengiamo plano priemonėmis galite čia:
ŠEIMA: https://goo.gl/gw8YUN
MIGRACIJA: https://goo.gl/jgxbQZ
SENJORAI: https://goo.gl/F9eXJ2